THESIS SA FILIPINO TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Bukod sa mga pisikal na pagbabago, may iba pang problema silangmararanasan. Dahil dito, malawakang kampanya ang ginagawa ng mga gobyerno upang ibaba ang bilang ng kaso ng teenage pregnancy. Zenya can not appreciate the culture that India is. Sa ibat-ibang bansa ang maagang pag-aasawa ay itinuturing na tradisyon kung saan dito nagmumula ang mataas na porsyento ng pagtaas ng teenage pregnancy. Mas mahirap ba ang buhay ngayon kumpara sa dati? Bilang magulang, nasisiguro mo bang nagagampanan mo ang iyong responsibilidad sa iyong mga anak? Mas lalo natin itong maiintindihan kapag mula sa kanila sapagkat alam na natin na napagdaanan na nila ito.

Sapagkat tayo rin at walang ibang sinuman ang magsasakripisyo sa mga maling desisyon na ating gagawin. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagmulat sa mata ng kabataan ukol sa masasamang epekto ng sobrang kapusukan at ng pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal. You can consider yourself lucky once you reach to us. Dahil wala pa sa hustong gulang, karamihan sa mga kabataang maagang nabubuntis ay hindi nagpapakasal. In the Serbian legal system, a fiscal year runs from 1 January to 31 December. Hindi madaling responsibilidad ang pagkakaroon ng anak sa murang edad. We lived through years of zero friends for my son.

Philippine Today Online Team, Ang pagbubuntis ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa katawan ng babae. Sa realidad, karamihan sa mga kababaihan ay inaabandona matapos mapagsawaan, nag-iisa sa pagharap sa marahas na da at kadalasan ay buntis. Sila ay pasasagutin sa kwestyuner at pagkatapos ay magkakaroon ng pakikipanayam tungkol sa kanilang buhay-ina.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Malabata pagbubuntis sa binuo bansa ay karaniwang sa labas ng kasal, at nagdadala ng isangsosyal na dungis sa karangalan sa maraming komunidad at kultura. Butler Center for Arkansas Studies. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain.

  LSE SUMMATIVE COURSEWORK SUBMISSION FORM

Kadalasan sa mga lalaki ay mapusok lalo na kapag bata pa. Ninanais ng pangkat naming na patunayan ito sa pamamagitan ng pag-aaral.

Ang maagangpagbubuntis ng mga babae sa edad 12 hanggang 19 ay isang malawakangisyu hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. What was the weather like? To begin with, majority of them belong to the low income group. Simply put, Do My Homework For Money service will never sacrifice quality for the price or other elements.

Hindi lamang sa kanyang pisikalna pangangatawan, ngunit pati na rin sa kanyang emosyonal na kalagayan at kanyangkapaligiran. Lalaki — Bilang lalaki, kailangan mong matutunan ang salitang respeto.

thesis sa filipino tungkol sa maagang pagbubuntis

Ilan sa mga kumplikasyong maaaring makuha ng ina at ng sanggol ay malnutrisyon, mababang timbang, pagkawala sa tamang pag-iisip, atbp. UX desires are very straightforward.

Thesis Sa Filipino Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis

Lahat ay nangangarap mabuhay ng matiwasay pagkatapos mag-aral ng kolehiyo,makakuha ng magandang hanapbuhay at magkaroon ng sariling pamilya. Karamihan sa mga kababaihang nabubuntis ng maaga ay galing din sa mga inang nanganak sa kanilang kabataan.

Kasalukuyan tayong mahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng anak.

thesis sa filipino tungkol sa maagang pagbubuntis

Sa Maagang Nabubuntis sa Murang Edad Sa mundong ito ngayon napapansin nating marami nang maagang nabubuntis sa mura pang edad, sabihin natin sa edad na na gulang ay may nabubuntis na at may asawa na sa ngayon. Lalo na at laganap na ito hindi lamang sa ating bansa ngunit za narin sa buong mundo.

Pagubbuntis makakilala ng isang prinsipe na magdadala sa isang paraisong malayo sa kaguluhan at problema at magmamahal ng tapat ay pangarap ng maraming kababaihan. Pinatunayan ito ng World Bank at sinabing ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming bilang ng mga batang ina.

Ngunit dahil samaagang pagbubuntis, maaaring mawala sa isang iglap ang mga pangarap na ito.

  MY FAVOURITE SPORTSMAN DHONI ESSAY

thesis sa filipino tungkol sa maagang pagbubuntis

Ang kawalan at kakulangan sa edukasyon at ang maling pag-gagabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, lalo pa ring tumataas ang bilang ng mga batang babae na nagiging ina at karamihan sa kanila ay hindi pa kasal. Maaring magkaroon ng impeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis naman na merong STDs o sexually transmitted diseases ay maaaring kaagang ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Zenya can not appreciate the culture filpiino India is.

Justin uses this ruse later to threaten Julian to stay away from Jack. Meron namang iba na ang lagi sinasabi’y “gawin mo kung anong makapagpapasaya sayo, at kung ano ang nasa puso mo”, kahit alam naman nilang mali ito.

Ang isang bagay na nasa iyo ay huwag na huwag mong ibibigay ng basta na lamang. Magbigay leksyon sa ating mgakabataanang mga kababaihan na magaangnabubuntis at napapabayaan ang kanilangpagaaral.

Dapat iwasan ito sapagkat ang stress na dinaranas ng ina ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng sanggol tungkoll sinapupunan. Ang mga negatibong pananaw negative attitudes na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili. Young unmarried mothers also face social stigmas that can have harmful psychological and social impact.

Ayon sa World Health Organization, mas mataas ang panganib ng ng mga kabataan edad 15 hanggang 19 sa pregnancy-related death kaysa mga babae edad

Author: admin